Osmé setkání – Jan Kotík
Sedmé setkání – Ota Janeček
Šesté setkání – Jaroslav Róna
Páté setkání – Petr Nikl
Čtvrté setkání – Krištof Kintera
Třetí setkání – Andrea Lédlová

narozena 1990 v Havlíčkově Brodu

žije a studuje v Praze

Studuje v ateliéru kresby u Jiřího Petrboka, během studia absolvovala stáž v ateliéru malby u Vladimíra Skrepla a loni v ateliéru sochařství Lukáše Rittstena. To ji ovlivnilo v rozhodnutí nevěnovat se pouze malbě ale také trojrozměrným dílům.

V genezi šitých objektů byla podle vyjádření mladé autorky důležitá inspirace dílem Henryho Fuseliho, především jeho magickou malbou Noční můra z roku (1781). Z tohoto podnětu ušila svou vlastní snovou příšeru, kterou pak fotografovala i kreslila. V obdobném postupu pracuje v několika posledních letech, kdy vytvořené trojrozměrné objekty (dnes kolem třiceti děl) fotografuje a pak převádí malbou i kresbou na rozměrné role papíru i plátna. Morfologii šitých objektů zkusila využít i při modelaci objektu z hlíny během studia sochařství a výsledné třímetrové plastice odstranila sokl, aby se „stala opravdovější“.

Sbírková díla Velké příšery I a Velké příšery II jsou však menší, kolem 60 ti centimetrů, jejich výraz vzhledem k použitým materiálům však příliš děsivě nepůsobí. Plyšová měkkost těla a rohů, chlupatá hříva i pozice v jakési odevzdané bezbrannosti vzbuzuje spíš mile vstřícné sympatie. Přesto můžou mít pro autorku efekt jisté psychohygieny při jejich vzniku. Dojem apartní hračky vytváří i objekt Brouk, který je převeden podobně jako paroží Velké příšery II do velkoformátových kreseb, jež jsou dnes ve sbírkách manželů Zemanových. Tyto monumentální Příšery III. a Příšery IV. z roku 2015 se i v ploše papíru vykazují plastickým myšlením a vyjádřením objemů. Základem je černobílá kresba, k níž umělkyně váže jasně barevné partie, místy valérované, a v tomto spojení je někdy zachycena celá původní podoba trojrozměrných příšer, jindy se jejich části volně prolínají a vznikají fantaskně zoomorfní tvary se sugestivním výrazem a svébytnou mytologií. Obzvláště v těchto dílech je síla talentu a přesvědčivost mladé umělkyně.  


Druhé setkání – Josef Istler
První setkání – Jiří David