Osmé setkání – Jan Kotík
Sedmé setkání – Ota Janeček
Šesté setkání – Jaroslav Róna

Jaroslav Róna se nejdříve vyučil kožešníkem v Hlinsku. Poté absolvoval Střední výtvarnou školu na Hollarově náměstí a následně Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze v ateliéru Stanislava Libenského. Jeho výtvarná činnost v sobě od počátku zahrnuje jak trojrozměrná sochařská díla v různých materiálech, tak dvojrozměrná, malby, kresby i grafiky.

Režisér Pavel Štingl o něm vloni natočil dokumentární film Odvaha, v němž mapuje nelehkou genezi monumentálního jezdeckého pomníku Jošta Moravského na Moravském náměstí v Brně, který byl dokončen v roce 2015. Film byl premiérově uveden na loňském filmovém festivalu v Karlových Varech a sklidil velký úspěch nejen díky tématu. S tímto festivalem ostatně Róna spolupracuje dlouhodobě, v roce 2002 byl spolutvůrcem dosud nejpopulárnější znělky festivalu v autorské trojici Tros sketos. Společně s Alešem Najbrtem a Františkem Skálou tři roky poté připravil v karlovarské Galerii umění výstavní projekt Tros sketos serious. Samostatně se zde pak umělec prezentoval v roce 2014, kdy pod názvem Srdce temnoty představil jak svou sochařskou, tak především malířskou tvorbu poledních deseti let. 

Z osmdesátých let, kdy se převážně věnoval malířství, jsou i dvě sbírková díla: Rytíř a múza z roku 1985 a Čarodějnice, enkaustika o dva roky pozdější. Rónovy obrazy té doby se vyznačují ponorem do temné minulosti lidstva, tajemnými mýty a zvláštními podobenstvími.  Přízračnou scenérií je též Rytíř a múza, šířková kompozice téměř monochromní, v níž dialog mezi dvěma symboly – postavami je utkán náznakovým rukopisem a ztěžklou barevností od červenohnědých až po zlatavě okrové tóny. Ještě mystičtější je výškový obraz Čarodějnice, v níž postava exaltované nahé čarodějky  ve středobodu je svázána ve vertikální ose s dalšími symbolickými zjeveními. Spodní pazvíře trpí ve frontálním strnulém postoji a horní pták jakoby teprve  jen v náznaku vzniká výdechem kněžky, vše spojeno osobní  mytologií v ponuré atmosféře neurčitého rituálu. Odlišný autorský výraz obsahují další sbírkové práce z roku 1991 Tanečnice a Zámek, v první se Róna projevil jako fotograf s nevšední imaginací a druhá práce je litografie s barevnými postkubistickými elementy.

    

 

Páté setkání – Petr Nikl
Čtvrté setkání – Krištof Kintera
Třetí setkání – Andrea Lédlová
Druhé setkání – Josef Istler
První setkání – Jiří David