Osmé setkání – Jan Kotík

narozen 1916 v Turnově

žil a tvořil v Praze a od roku 1969 v Berlíně, kde 2002 umřel

Syn významného malíře a pedagoga Pravoslava Kotíka, od mala rád nahlížel do otcova ateliéru, kde objevil knihu o Kandinském. Jeho zájem a kreslířské vlohy zaujaly Vincence Beneše, který jej vzal jako dvanáctiletého na výstavu Bohumila Kubišty. Mezi lety 1931 a 1935 vyučil typografem a byl přijat na pražskou Uměleckoprůmyslovou školu k profesoru Janu Bendovi. Během studia se účastnil v roce 1937 světové výstavy v Paříži, kde získal bronzovou medaili. Studium ukončil jako bravurní kreslíř v roce 1941.

V té době se stal členem Skupiny 42. Malířské záznamy potemnělých protektorátních ulic byly často oživeny reklamou a posléze je autor ztvárnil v duchu postkubistické asimilace reality. Rovněž tak v kresbách prokázal velký smysl pro zjednodušení tvaru, jasnou kompozici a transformaci reality do charakteristických znaků. V poválečném vývoji strávil nějakou dobu v cizině, ale po svém návratu nemohl v Čechách vystavovat. Až v roce 1957 se mu podařilo uskutečnit samostatnou výstavu U Topičů, která byla v té době zjevením a příkladem nepřerušené kontinuity vývoje moderního umění i u nás. To už umělec přecházel k období geometrické abstrakce, posléze zapojil písmo jako kaligrafický znak, experimentoval s nekonvenčními obrazovými formáty, zkoušel zapojit malbu do prostoru, environmentálních objektů, laboroval s variabily na pomezí objektu a malby (Anatomie Dr. Tulpa – podle Rembrandta), občas se vracel k expresivnímu až gestickému projevu.

Sbírková Odborná studie z roku 1968 je dokladem Kotíkových reflexí, v nichž kombinoval exaktní geometrii s expresivním bezprostředním gestem.  Hnědý objekt i Barevný objekt dokazují právě jeho snahy o přechylování malby do prostoru, v prvním případě jde o vrstvený reliéf a v druhém třírozměrný objekt, v němž barva i tvar plošných elementů hrají stejně důležitou roli. Ačkoli se umělec dočkal výrazného uznání i v Německu, velmi rád se do Čech vracel a skutečné zásadní retrospektivy v Národní galerii (2013-14) se už bohužel nedožil.

                   

 

Sedmé setkání – Ota Janeček
Šesté setkání – Jaroslav Róna
Páté setkání – Petr Nikl
Čtvrté setkání – Krištof Kintera
Třetí setkání – Andrea Lédlová
Druhé setkání – Josef Istler
První setkání – Jiří David