Osmé setkání – Jan Kotík
Sedmé setkání – Ota Janeček
Šesté setkání – Jaroslav Róna
Páté setkání – Petr Nikl
Čtvrté setkání – Krištof Kintera
Třetí setkání – Andrea Lédlová
Druhé setkání – Josef Istler

*1919, †2000 v Praze                                                                                                           Významný český malíř a grafik je dnes řazen mezi nejvýznamnější české a evropské představitele surrealismu a informelu. Byl ovlivněn přátelstvím a spoluprací s Karlem Teigem a Toyen.

Byl spoluzakladatelem skupiny RA (sdružení mladých avantgardních umělců), která vznikla v roce 1942. V roce 1945 vstoupil do skupiny Mánes.                                Typickým znakem jeho děl byla konstruktivní metafora, výrazová struktura a fantomická postava. Josef Istler se zabýval fotografií, malbou, kresbou a grafikou. Během svého života vytvořil monumentální realizace, jako například triptych pro pražské letiště Ruzyň. Spolupracoval rovněž s Mikulášem Medkem, Karlem Neprašem a Janem Koblasou.Během svého života byl při svém uměleckém tvoření velmi ovlivněn společenskou situací. Za doby okupace a heydrichiády se do jeho tvorby velmi promítal vliv surrealismu, v této době vznikla jeho nejlepší surrealistická díla. V padesátých letech pak jeho tendence směřovaly spíše k abstrakci a experimentování se strukturou a formou.                                                                                                                              Jeho díla jsou zastoupena v mnoha prestižních českých galeriích (Národní galerie), ale také galeriích zahraničních (Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paříž).

Galerie Sladovna v rámci „6. návštěvy sbírky současného umění“ manželů Zemanových vystavuje jedno dílo tohoto umělce. Konkrétně vystavený obraz je příklad setrvalé inspirace v původních východiscích. Byl namalovaný roku 1983 technikou olej na desce. Kromě děl Josefa Istlera zde uvidíte díla dalších velikánů, kterými jsou Jan Kotík, Jaroslav Róna, Lubomír Typlt, Jiří David a mnoho dalších.

První setkání – Jiří David