Galerie Sladovna Žatec vás zve.

ZÓNA- multimediální výstava

Galerie Sladovna si Vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií z města duchů.

Dne 26. 4. 1986 došlo k havárii jaderné elektrárny v Černobylu a k zamoření oblasti o rozloze mnoha tisíců kilometrů čtverečních.

Souborem fotografií Luďka Ovesného a kompozicemi Elišky Cílkové z „města duchů“ Pripjať, které se nachází v těsné blízkosti Černobylu, a kde dříve žilo více jak 50 000 obyvatel, si po 30ti letech touto výstavou připomínáme největší jadernou katastrofu.

Výstavu je možné zhlédnout od 4. 7. – 30. 8. 2017  Út – Ne od 10:00-17:00

 
6.NÁVŠTĚVA SBÍRKY MANŽELŮ ZEMANOVÝCH
 

Galerie Sladovna Žatec zahájila jedinečnou výstavu s názvem „6. návštěva sbírky manželů Zemanových“ s podtitulem „současné umění“. Jedná se o unikátní soubor obrazů vybraných autorů současné umělecké tvorby. Můžete zde obdivovat díla Jiřího Davida, Krištofa Kintery, Jaroslava Róny, Lubomíra Typlta a mnoha dalších známých umělců, které naleznete ve sbírkách jak českých, tak prestižních zahraničních galerií. Známí sběratelé současného umění Zemanovi  zapůjčili opět část své unikátní sbírky do prostorů galerie, čímž se znovu stává vyhledávaným cílem nejen pro místní občany ale také pro turisty.

Výstavu můžete zhlédnout do 31. 1. 2018, od úterý do – neděle, v době od 10 do 17 hod.
  Nenechte si ujít tuto událost.

 

Šesté setkání s umělcem- tentokrát s Jaroslavem Rónou

Jaroslav Róna,

Jaroslav Róna  se nejdříve vyučil kožešníkem v Hlinsku. Poté absolvoval Střední výtvarnou školu na Hollarově náměstí a následně Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze v ateliéru Stanislava Libenského. Jeho výtvarná činnost v sobě od počátku zahrnuje jak trojrozměrná sochařská díla v různých materiálech, tak dvojrozměrná, malby, kresby i grafiky.

Režisér Pavel Štingl o něm vloni natočil dokumentární film Odvaha, v němž mapuje nelehkou genezi monumentálního jezdeckého pomníku Jošta Moravského na Moravském náměstí v Brně, který byl dokončen v roce 2015. Film byl premiérově uveden na loňském filmovém festivalu v Karlových Varech a sklidil velký úspěch nejen díky tématu. S tímto festivalem ostatně Róna spolupracuje dlouhodobě, v roce 2002 byl spolutvůrcem dosud nejpopulárnější znělky festivalu v autorské trojici Tros sketos. Společně s Alešem Najbrtem a Františkem Skálou tři roky poté připravil v karlovarské Galerii umění výstavní projekt Tros sketos serious. Samostatně se zde pak umělec prezentoval v roce 2014, kdy pod názvem Srdce temnoty představil jak svou sochařskou, tak především malířskou tvorbu poledních deseti let. 

Z osmdesátých let, kdy se převážně věnoval malířství, jsou i dvě sbírková díla: Rytíř a múza z roku 1985 a Čarodějnice, enkaustika o dva roky pozdější. Rónovy obrazy té doby se vyznačují ponorem do temné minulosti lidstva, tajemnými mýty a zvláštními podobenstvími.  Přízračnou scenérií je též Rytíř a múza, šířková kompozice téměř monochromní, v níž dialog mezi dvěma symboly – postavami je utkán náznakovým rukopisem a ztěžklou barevností od červenohnědých až po zlatavě okrové tóny. Ještě mystičtější je výškový obraz Čarodějnice, v níž postava exaltované nahé čarodějky  ve středobodu je svázána ve vertikální ose s dalšími symbolickými zjeveními. Spodní pazvíře trpí ve frontálním strnulém postoji a horní pták jakoby teprve  jen v náznaku vzniká výdechem kněžky, vše spojeno osobní  mytologií v ponuré atmosféře neurčitého rituálu. Odlišný autorský výraz obsahují další sbírkové práce z roku 1991 Tanečnice a Zámek, v první se Róna projevil jako fotograf s nevšední imaginací a druhá práce je litografie s barevnými postkubistickými elementy.