Galerie Sladovna Žatec vás zve.

ŽATEC V PROMĚNÁCH ČASU

Výstava fotografií pana Josefa Bláhy a fotografií a pohlednic použité z jeho digitálního archivu.

Výstava představuje Žatec v průřezu časů tak, jak ho mnozí neznají.